Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outletISTORIJA CONTROLLINGA

• 1971. Albrecht Deyhle uvodi reč “controlling” u nemačke kompanije i stvara Controller Akademie Munich

• 1975. formira se International Controlling Association (ICV), a 1994. International Group of Controlling (IGC)

• 2011. formira se Klub CFO & Controlling i počinje razvoj controllinga u Srbiji

 

1971. Albrecht Deyhle uvodi reč “controlling” u nemačke kompanije i stvara Controller Akademie Munich

Albrecht Deyhle je doprineo oblikovanju controlling prakse. On je 1971. godine u Gautingu kod Minhena osnovao Controlller Akademie i od tada je školovao preko 40.000 nemačkih controllera. Osnovna misija Controller Akademie je obuka controllera. Obeležje Deyhle-ove koncepcije je visoka jasnost i razumljivost. Controlling je usko povezan sa planiranjem, odlučivanjem, pripremom i prezentacijom brojki koje su orijentisane ka cilju.

“Controller ima zadatak ekonomske pratnje, savetodavca i ekonomske savesti. Kako bi saradnja između controllera i menadžera bila uspešna, menadžer mora biti spreman na prihvatanje neugodne istine. ”   Albert Deyhle

Iste godine kada je i Albrecht Deyhle osnovao Controller Akademie, profesor Elmar Majer je osnovao Udruženje ekonomskih nauka i prakse controllinga. U tom udruženju je bilo više od 800 preduzeća koji su bili aktivni članovi.

“Controller se zalaže za to da pomoću svog pribora za navigaciju (kutije alata) usmerava preduzeće u zonu dobitka. Controller savetuje korisnika za budući razvoj.”  Elmar Mayer

 

1975. formira se International Controlling Association (ICV), a 1994. International Group of Controlling (IGC)

1975. Albrecht Deyhle, zajedno sa nekoliko učesnika treninga, odlučuje da osnuje Udruženje controllera. Udruženje controllera dobija naziv “Controller Verein” a desetak godina kasnije dodaje se u nazivu “International”. International Controller Verein (ICV) je najveće udruženje controllera na svetu sa preko 8.000 članova. Osnovna vizija ICV-a je širenje filozofije controllinga, prvo u nemačkim kompanijama, a onda i internacionalno.

International Group of Controller (IGC) ja nastala 1995. godine. IGC uspostavlja standarde controllinga, koji važe kako na nemačkom govornom području, tako i van njega. Osnovna misija IGC-a je širenje filozofije controllinga. IGC služi kao platforma kroz koju se revidiraju i razvijaju koncepcije controllinga. Isto tako, naglašava se i uniformnost terminologije koja se koristi u izveštajima. MCB je jedini član IGC koji dolazi iz Srbije.

 

2011. formira se Klub CFO & Controlling i počinje razvoj controllinga u Srbiji

Bojan Šćepanović, direktor MCB-a, dolazi na vizionarsku ideju: A zašto ne bi radili na razvoju controllinga u Srbiji? Bojan odlučuje da formira Klub CFO & Controlling i 30.9.2011. organizuje se prvi sastanak Kluba CFO i controlling. Na sastanku je bilo prisutno 7 controllera kao i gošća iz Slovenije (sa leva na desno):

 

ICV Srbija, 30 sep 2011, 1. sastanak

 

 

 

Od tog trenutka, controlling počinje snažno da se razvija u Srbiji:

 

GOR_1647

Buffer this pageShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page