2018-09-18 39. M&I ver 2


 

39. Sastanak Kluba CFO & Controlling
“THE DIGITAL ENTERPRISE”

Četvrtak, 27.09.2018., 17:00-20:00
Hotel “Sheraton”, Novi Sad

 

 

 

39. sastanak Kluba CFO & Controlling održan je 27.09.2018. u hotelu “Sheraton“, od 10-15h. Tema sastanka je bila “THE DIGITAL ENTERPRISE”.

Digitalizacija je imala uticaj na postojeći i čvrsto ustaljeni poslovni model, kao ni jedna promena do sada. Sa sigurnošću možemo reći da gotovo sve kompanije danas koriste digitalnu tehnologiju u nekom obliku kao i da njihova brza evolucija može da predstavlja, kako priliku tako i pretnju za poslovanje kompanija. M&I Systems je, 27.septembra, 2018. godine, u hotelu Sheraton u Novom Sadu, organizovao dogadjaj sa temom The Digital Enterprise.

????????????????????????????????????

Dogadjaj je otvorio Vladan Balaban, generalni direktor kompanije M&I Systems, Co.  koji je predstavio poslovanje M&I Systems, Co grupe, sve njene članice kao i strategiju kojom se vodi grupa. Kroz program dogadjaja i niz prezentacija kao i use case-ova , prikazano je kako kombinovanje rešenja, tehnologija i znanja može da pomogne kompanijama da ostvare potpunu automatizaciju procesa i omogući joj da postane Digital Enterprise.

Jedan od guest speakera, bio je i Mario Baldi, CEO kompanije Scheer Group iz Nemačke, koji je predstavio saradnju sa kompanijom M&I Systems, Co. Group kao i ulogu i jedne i druge kompanije u procesu digitalne transformacije.

Kao odgovor na pitanja kao što su “Kako iskoristiti IT kao konkuretsku predsnot u razvoju poslovanja”, “Kako preispitati postojeće poslovne modele”, “Kako unaprediti način na koji se isporučuju vrednost klijentima i način na koji se vrši adaptacija na promene” CEO i CTO M&I-a, Branislav Zobenica i Mita Stojić, predstavili su BEYOND digitalna platforma. Kako sve kompanije imaju više različitih IT sistema koje koriste, ova platforma će omogućiti efikasnu integraciju i komuniciranje ovih sistema. BEYOND Digitalna platform će omogućiti digitalnu transformaciju poslovne logike, analiza postojećih podataka i procesa u kompaniji rezultiraće kvalitetnim sistemom za donošenje odluka i end-to-end poslovanjem, čime će se maksimalno iskoristiti potencijal koji donosi digitalizacija.

Usled izazova koji nastaju digitalizacijom i razvojem tehnologije, termin robot, uz izmenjen sadržaj, ulazi u svakodnevnu upotrebu. U nekim industrijama gotovo polovina aktivnosti koje pojedinci u kompanijama danas obavljaju, mogu biti automatizovane. Zaposleni svakodnevno obavljaju veliki broj zadataka koji zahtevaju tačnost i brzinu, a koji ne moraju nužno zahtevati odlučivanje. Brza evolucija tehnologije omogućila je razne opcije kojima se ostvaruje automatizacija poslovnih procesa i unapredjenje poslovanja. Nova članica M&I Systems, Co Grupe, Robotiq.ai je na dogadjaju predstavila svoju usku specijalnost i jedan od načina automatizacije poslovnih procesa -RPA (Robotic Process Automation).  Na ovu temu, koju su predstavili Marko Gudelj i Darko Jovišić, se nadovezao Paul Fattinger, partner u kompaniji BDO, koji je prikazao na koji način je BDO implementirao RPA nad svojim procesima i koji benefiti su ostvareni kao rezultat.

Jasmina Krstić, menadžer odeljenja za upravljanje performansom u M&I Systems, za kraj je dala odgovor na pitanje šta znači i zašto je važno da svaka kompanija postane data-driven.

M&I se ovim putem zahvalio partnerima, kompanijama BDO Austrija i Scheer Group, na podeljenim informacijama i iskustvu sa učesnicima dogadjaja, kao i starteškim partnerima dogadjaja, Vojvodjanskom ICT klasteru i Menadžment Centru Beograd.

 

Kompletan materijal možete preuzeti: