404 Not Found


nginx

42. Sastanak Kluba CFO & Controlling_2076

   

         42. Sastanak Kluba CFO & Controlling

ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Petak, 21.12.2018.

Hotel Crowne Plaza, Beograd

42. sastanak Kluba CFO & Controlling održan je 21.12.2018. godine u hotelu Crowne Plaza. Bojan Šćepanović, direktor Menadžment Centra Beograd i osnivač Kluba CFO & Controlling je na poslednjem sastanku u ovoj godini govorio na temu Analiza finansijskih izveštaja.

Kao i svaki do sada, i ovaj sastanak je otvorio Bojan Šćepanović ali je ovog puta zamolio prisutne da se predstave kako bi se napravila bolja atmosfera za rad. Nakon predstavljanja svako od učesnika dobio je papir sa bilansima stanja koje je bilo potrebno analizirati.

Učesnici su bili podeljeni u grupe i svi su imali 45 minuta za analizu finansijskih izveštaja koje su imali pred sobom. Nakon 45 minuta rada usledila je pauza za kafu i druženje, gde su učesnici imali prilike da se bolje upoznaju i razmene utiske sa prethodne vežbe.

Kako nije bilo dovoljno vremena da svaka grupa predstavi svoj rad, Bojan je polaznike uveo u holističko razmišljanje o kompaniji. Koristili su DuPont analizu i „le ROI“ su detaljno raščlanili na sastavne delove. Bojan je objasnio razliku između različitih ROI – ROE, ROCE, RONA, ROIC, ROCE, ROA… odnosno dao je jasne smernice kako izračunati najbolji ROI (ROACE).

U sledećem delu učesnicima je predstavio finansijski trougao (likvidnost, profitabilnost, zaduženost) kao i glavne racio brojeve koje mogu da analiziraju.

S obzirom da je 42. Sastanak Kluba CFO & Controlling izgledao kao Bojanov trening, samo u skraćenom obliku, nije bilo prilike da se detaljno objasni 20-ak ključnih racio brojeva: ROCE, EBITDA, EBITDA/Equity, DSO, DIO, DPO… Kod objašnjavanja na treningu daju se jasni primeri i razlike između pojedinih racio brojeva – na primer ROCE vs ROE ili Net Debt vs Liabilities. Svaki racio broj se objašnjava na srpskom, ali se daje i njegova međunarodna poznata skraćenica. Na primer, „period naplate potraživanja od kupaca“ odnosno DSO Days Sales Out.

Bojan je na šaljiv način uspeo da pomene najbitnije pojmove za ovu vežbu a učesnici su bez obzira na kratak rok uspeli da razmene znanja sa kolegama, nauče nešto novo i zabave se.

 

42

Zahvaljujemo se svim učesnicima na fenomenalnom druženju kao i našem sponzoru kompaniji Strauss Adriatic.

 

Kompletan materijal možete preuzeti: