1. Kaizen™ kongres Srbija 2017

1. Kaizen™ kongres Srbija 2017 organizovan je od strane Kaizen Instituta Srbija i predstavlja prvi kongres na našim prostorima posvećen japanskoj filozofiji kaizen. Kongres je održan 28. i 29. septembra 2017. godine u Beogradu, u hotelu Zira, na kom je učešće uzelo preko 200 ljudi iz domaćih i svetskih kompanija. Prisutni su dva dana uživali u programu koji je obuhvatio: 20 govornika iz prakse, dva panela – HR i Supply Chain i dva Gemba Walk-a, odnosno posete fabrikama Tetra Pak i Ametek.