4. ICV Srbija sastanak

ICV Srbija je organizovao 4. sastanak svojih članova – controllera u zgradi Farmalogista. Cilj sastanka je bio edukacija članova i networking.