404 Not Found


nginx
Excel dokument
46. sastanak Kluba CFO & Controlling

"Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji?" - Ameya Khasnis, Senior Game Designer, EIPIX ENTERTAINMENT

Ikonica datuma  12.06.2019.
Excel dokument
Obračun osnovnih sredstava

Kako da izvršim obračun osnovnih sredstava

Ikonica datuma  13.08.2015.
Excel dokument
Vrednovanje kompanija

Kako da vrednujem kompaniju

Ikonica datuma  13.08.2015.
Excel dokument
Ekonomska opravdanost investicija

Kako da izračunam isplativost investicije

Ikonica datuma  13.08.2015.
Excel dokument
Kalkulacija cash flow za 3 godine

Kako da izračunam Cash Flow pomoću 3 različite metode

Ikonica datuma  13.08.2015.
Excel dokument
NPV tablica

Tablica diskontnih i faktora kapitalizacije za računanje NPV

Ikonica datuma  13.08.2015.
Excel dokument
Analiza osetljivosti

Kako promena faktora Prodajna i nabavna cena utiču na NPV

Ikonica datuma  13.08.2015.
Excel dokument
ROI drvo

Kako da izračunam ROI

Ikonica datuma  13.08.2015.
Excel dokument
CAGR

Kako da izračunam CAGR

Ikonica datuma  13.08.2015.
Excel dokument
Contribution to growth

Kako da izračunam Contribution to growth

Ikonica datuma  13.08.2015.