Prodaja – Cilj prodajnog sastanka

Šta je cilj prodajnog sastanka?
Kako postaviti cilj sastanka?
Na šta obratiti pažnju kod prodajnog sastanka?

Ikonica datuma  15.11.2016.
Kreiranje izveštaja za menadžment – CONDENSE

U ovoj video lekciji trener, Bojana Pejčić, objašnjava pravilo CONDENSE iz SUCCESS koncepta, odnosno kako staviti više informacija na jedan slajd.

Ikonica datuma  15.11.2016.
Opis treninga – Napredne prezentacione veštine (storyline)

Bojana Pejčić, ukratko predstavlja trening Napredne prezentacione tehnike.

Ikonica datuma  15.11.2016.
Opis treninga – Kreiranje efektnih izveštaja

Bojana Pejčić, ukratko predstavlja trening Kreiranje efektnih izveštaja.

Ikonica datuma  15.11.2016.
Kreiranje izveštaja za menadžment – UNIFY

U ovoj video lekciji trener, Bojana Pejčić, objašnjava pravilo UNIFY iz SUCCESS koncepta, odnosno šta podrazumeva standardizacija izveštaja.

Ikonica datuma  15.11.2016.
Kreiranje izveštaja za menadžment – SIMPLIFY

U ovoj video lekciji trener, Bojana Pejčić, objašnjava pravilo SIMPLIFY iz SUCCESS koncepta, odnosno šta je sve suvišno na primeru jednog grafikona.

Ikonica datuma  15.11.2016.
Kreiranje izveštaja za menadžment – CHECK

U ovoj video lekciji trener, Bojana Pejčić, objašnjava pravilo CHECK iz SUCCESS koncepta, odnosno na šta obratiti pažnju prilikom provere kvaliteta izveštaja.

Ikonica datuma  15.11.2016.
Trikovi u Excelu – Repetition

Kako da koristim funkciju repetition? Kako da koristim simbole?

Ikonica datuma  15.11.2016.
Trikovi u Excelu – Sekundarna osa

Kako da koristim sekundarnu osu? Kako da prikažem dva tipa grafikona u jednom?

Ikonica datuma  15.11.2016.
Trikovi u Excelu – Skaliranje grafikona

Kako da fiksiram skalu? Kako da dva ili više grafikona imaju istu skalu?

Ikonica datuma  15.11.2016.