Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outlet
HRM Kongres 2018. Panel 4: DUALNO OBRAZOVANJE

Panel pod nazivom Dualno obrazovanje,gde su učesnici diskutovali na temu "Da li se treba ugledati na Nemačku praksu ili je dualno obrazovanje način stvaranja novih radničkih robova

Ikonica datuma  23.02.2018.
HRM Kongres 2018. Panel 3: EMPLOYMENT BRENDING

1. HRM Kongresa 2018 , tema: "Da li je Employment Brending neophodan za privlačenje talenata ili je reč samo o prolaznoj modi?"

Ikonica datuma  23.02.2018.
HRM Kongres 2018. Panel 2: TRŽIŠTE RADA

U sklopu 1. HRM Kongresa 2018 održan je Panel pod nazivom Tržište rada, gde su učesnici izneli svoje mišljenje na pitanje "Da li ćemo zaista uvoziti radnu snagu u 2019. godini?"

Ikonica datuma  23.02.2018.
HRM Kongres 2018. Panel 1: SINDIKATI

U sklopu Kongresa 2018 održan je Panel pod nazivom Sindikati, gde su učesnici iskazali svoje mišljenje na pitanje "Da li su sindikati partneri za profit ili večiti neprijatelji"

Ikonica datuma  23.02.2018.
HRM Kongres 2018. Govornik 4: Žaklina Teofilović – SR TECHNICS

U okviru 1. HRM Kongresa 2018, Žaklina Teofilović, koja radi na poziciji Head of HR u kompaniji SR Technics, održala je prezentaciju na temu "Visoko-efikasni timovi".

Ikonica datuma  23.02.2018.
HRM Kongres 2018. Govornik 3: Dražen Maravić -Nacionalna agencija za javnu upravu

U okviru 1. HRM Kongresa 2018, Dražen Maravić, direktor Nacionalne akademije za javnu upravu, održao je prezentaciju na temu "Reforma javne uprave i HRM".

Ikonica datuma  23.02.2018.
HRM Kongres 2018. Govornik 2: Jelena Lukić – GEODIS

U okviru 1. HRM Kongresa 2018, Jelena Lukić, koja radi na poziciji HR direktora u kompaniji Geodis, održala je prezentaciju na temu "Investor in People".

Ikonica datuma  23.02.2018.
HRM Kongres 2018. Govornik 1: Sara Kasapović – Ekonomski Fakultet

U okviru 1. HRM Kongresa 2018, Sara Kasapović, Nikola Stanojčić i Ana Tomić, održali su prezentaciju na temu "Mladi i tržište rada".

Ikonica datuma  23.02.2018.
HRM Kongres 2018. Bojan Šćepanović – organizator kongresa i direktor Menadžment Centra Beograd

HRM Kongres 2018. otvorio je Bojan Šćepanović, direktor Menadžment Centra Beograd, koji se pre svega predstavio publici, a zatim i upoznao okupljene HR profesionalce sa programom.

Ikonica datuma  23.02.2018.
KAIZEN™ Kongres 2017. Panel 2: SUPPLY CHAIN I KAIZEN

U okviru 1. KAIZEN™ Kongresa 2017, bio je organizovan panel pod nazivom Supply Chain i Kaizen, gde se govorilo o ulozi kaizena u povećanju efikasnosti supply chain-a.

Ikonica datuma  28.09.2017.