HRM Kongresi

• Najveći kongres za HRM u Srbiji • 400 učesnika na jednom mestu • 3 održana kongresa •

> saznaj više

HRM KLUB

• Najveći klub za HR profesionalce • 6 sastanaka godišnje • 300 članova •

> saznaj više