STRATEŠKI BIZNIS PLAN

 

• Uspešno upravljajte svojom kompanijom

• Razradite do detalja postavljene ciljeve

• Odredite KPI-eve za svaki sektor i učinite ga efikasnijim

 

 

Uspešno upravljajte svojom kompanijom

Knjiga Strateški biznis plan će vam dati smernice kako da uspešno upravljate svojom kompanijom u ovim promenljivim i visoko konkurentnim uslovima. Strateški biznis plan obično predstavlja srednjoročni plan za razvoj poslovanja (2-3 godine) i treba da sadrži ciljeve i odredi pravac  za dostizanje uspeha tokom godina. On je kao mapa na kojoj je definisan pravac u kom kompanija treba da ide. Stoga treba da se redovno prati i ažurira.

 

Razradite do detalja postavljene ciljeve

U knjizi su date smernice za izradu Biznis plana počev od analiziranje trenutne situacije i određivanje vizije i ciljeva koje želite da vaša kompanija dostigne u narednom periodu. Kada postavite takvu bazu onda treba da razradite dalje detalje kako da ostvarite te ciljeve.

 

Odredite KPI-eve za svaki sektor i učinite ga efikasnijim

Pored toga su date ideje i o načinu razvoja strateških inicijativa, organizacije, koji su vam resursi na raspolaganju (ljudi, finansije), kako da dođete do onih koji vam nedostaju i kako da ih iskoristite na najefikasniji način.

 

 

Ako želiš da pročitaš prvo poglavlje iz ove knjige, klikni na sledeći link.

Ako želiš da naručiš knjigu, klikni na sledeći link.

Buffer this pageShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page