KPI PROCESA CONTROLLINGA

 

• Logičan nastavak knjige “IGC Model procesa controllinga”

• Smernice za merenje učinka controllera

• Definisanje glavnih KPI-jeva za controllere

 

 

Logičan nastavak knjige “IGC Model procesa controllinga”

Ova knjiga je logičan nastavak knjige “IGC Model procesa controllinga“. U knjizi “IGC Model procesa controllinga” detaljno je opisan proces controllinga koji se sastoji od 10 glavnih procesa. Svaki od procesa je opisan putem šablona. Sa druge strane, u knjizi “KPI procesa controllinga” date su jasne smernice za merenje učnika procesa controllinga. Ove dve knjige predstavljaju međunarodni standard za rad controllera.

 

 

Smernice za merenje učinka controllera

Key Performance Indicators (KPI) pomažu da se izmere učinci procesa controllinga. Svaki proces se meri sa tri ključna aspekta:

U knjizi je opisano više od 100 različitih KPI-jeva za proces controllinga.

 

 

Definisanje glavnih KPI-jeva za controllere

Ova knjiga pomaže controlleru da jasno definiše ključne KPI za proces controllinga. Primeri nekih od KPI:

 

Ako želiš da pročitaš prvo poglavlje iz ove knjige, klikni na sledeći link.

Ako želiš da naručiš knjigu, klikni na sledeći link.

Buffer this pageShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page