Lean obuke

• Naučite glavne delove Lean i Kaizen sistema • japanski pristup za povećanju produktivnosti • Obuke iz Kaizena & Lean-a vode povećanju kvaliteta (Quality), smanjenju troškova (Cost) i u...

> saznaj više

Lean Six Sigma Sertifikacija

• Međunarodno priznata sertifikacija za Lean Six Sigma. • Najbolji sadržaj, odlazak u Gembu i stalan rad sa mentorom • Lean Six Sigma je za polaznike koji žele da postanu eksperti u Lean-u...

> saznaj više

Lean sistem

• Naučite glavne delove Lean i Kaizen sistema. • Ovi treninzi su odlični za menadžment, kao i za rukovodioce u fabrikama. •

> saznaj više

Lean alati

• Konkretni, praktični treninzi, sa odlaskom u Gembu i radom na pravim primerima. • Ukoliko vas zanima pojedinačan Lean alat, onda su ovi treninzi izbor za vas. •

> saznaj više

QCD model

• Sa ovim treninzima ulazite u sve tajne Kaizena i Lean-a. • Naučićete kako da pratite Quality, Cost i Delivery i kako da dobijete konkretne rezultate. •

> saznaj više