Lean simulacija

Sadržaj

Praktičan rad sa zaposlenima
Simulacija 1
Simulacija 2
Simulacija 3 
Simulacija 4 i 5

Datumi

Investicija

Prijava treninga

In-house trening

100% garancija povraćaja novca

Download (PDF)

Katalozi

Magazini

Softver za planiranje, forecasting i izveštavanje