Lean obuke

Kaizen je japanski pristup povećanju produktivnosti koji je nastao 1961. godine u Tojoti i znači “promena na bolje”. U SAD 90-ih godina je osmišljen izraz “Lean” (mršav) koji predstavlja težnju kompanije da posluje sa malim zalihama, bez gubitaka (MUDA) i čekanja. Obuke iz Kaizena & Lean-a vode povećanju kvaliteta (Quality), smanjenju troškova (Cost) i ubrzanju isporuke (Delivery).

 

Lean Six Sigma Sertifikacija

Međunarodno priznata sertifikacija za Lean Six Sigma.
Najbolji sadržaj, odlazak u Gembu i stalan rad sa mentorom.
Lean Six Sigma sertifikacija je za polaznike koji žele da postanu eksperti u Lean-u.

 

Lean Six Sigma Yellow Belt (LSS YB)

Lean Six Sigma Green Belt (LSS GB)

Lean Six Sigma Black Belt (LSS BB)

 

Lean sistem

Naučite glavne delove Lean i Kaizen sistema.
Ovi treninzi su odlični za menadžment, kao i za rukovodioce u fabrikama.

Lean alati

Ukoliko vas zanima pojedinačan Lean alat, onda su ovi treninzi izbor za vas.
Konkretni, praktični treninzi, sa odlaskom u Gembu i radom na pravim primerima.

QCD model

Sa ovim treninzima ulazite u sve tajne Lean i Kaizen-a.
Naučićete kako da pratite Quality, Cost i Delivery i kako da dobijete konkretne rezultate.

 

 

Prijava treninga

In-house trening

100% garancija povraćaja novca

Download (PDF)

Katalozi

Magazini

Softver za planiranje, forecasting i izveštavanje