Lean sistem

Naučite glavne delove Lean i Kaizen sistema.
Ovi treninzi su odlični za menadžment, kao i za rukovodioce u fabrikama.

Prijava treninga

In-house trening

Download (PDF)

Katalozi

Magazini

Softver za planiranje, forecasting i izveštavanje