Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)

Sadržaj

Upravljanje rizikom
Procena rizika
Proces
FMEA
Veza FMEA-e sa alatima

Datumi

Investicija

Prijava treninga

In-house trening

100% garancija povraćaja novca

Download (PDF)

Katalozi

Magazini

Softver za planiranje, forecasting i izveštavanje