Nivo 3 – Controlling planiranje

Katalog obuka (PDF)

• Analiza kompanije po modelu SOF (strategija-operacije-finansije)

• Priprema divizija za budžetiranje

• Izrada i prezentacija budžeta po divizijama

 

 

O treningu

Kome je namenjen?

Sadržaj

SOF analiza kompanije
Priprema za budžet
Izrada budžeta
Trendovi u controllingu

Datumi

 

Investicija

In-house trening

100% garancija povraćaja novca

Download (PDF)

Katalozi

Magazini

Softver za planiranje, forecasting i izveštavanje