Nivo 5 – Timski rad, analiza problema i prezentacija

Katalog obuka (PDF)

• Razvijanje veštine rada controllera u timovima

• …kroz analizu i prepoznavanje strukture problema

• … i prezentaciju rezultata

 

O treningu

Kome je namenjen?

Sadržaj

Timski rad i rešavanje kompleksnih problema u timu
Analiza problema
Prezentacija i moderacija

Datumi

Investicija

In-house trening

100% garancija povraćaja novca

Download (PDF)

Katalozi

Magazini

Softver za planiranje, forecasting i izveštavanje