Akademija za CFO

• Računovodstvo • Controlling • Finansijski trougao • Analiza finansijskih izveštaja • Vođenje ljudi •

> saznaj više

Nivo 1 – Računovodstvo

• Računovodstveni sistem • Glavni finansijski izveštaji • Knjiženje poslovnih promena na kontima •

> saznaj više

Controlling

• Controlling sistem • Troškovi • Finansijski controlling •

> saznaj više

Nivo 3 – Analiza finansijskih izveštaja

• Osnovni finansijski izveštaji • Holistički pristup analizi kompanije • Finansijski trougao • Racio analiza • Finansijska analiza kompanije za pet minuta •

> saznaj više

Biznis plan

• Detaljna obrada i razumevanje biznis plana • Spremnost za sva pitanja od investitora • Posebno koristan za generalne direktore i najviši menadžment •

> saznaj više

Nivo 4 – Vođenje ljudi

• Kontrola • Fleksibilno rukovođenje • Komunikacija u timu • Timski rad •

> saznaj više

Analiza finansijskih izveštaja 1

• Osnovni finansijski izveštaji • Holistički pristup analizi • Finansijski trougao • 5-minutna analiza kompanije (Rast%, EBITDA%, ROCE, EBITDA/Kratkoročne obaveze, net Debt/EBITDA) •

> saznaj više

Analiza finansijskih izveštaja 2 (napredna)

• Osnovni finansijski izveštaji i finansijski trougao • Napredni racio brojevi • Boniteti i bonitetne kuće • Vrednovanje kompanije na berzi • Business case •

> saznaj više

Analiza finansijskih izveštaja u Excel-u

• Osnovni pojmovi finansijske analize u Excelu • Detaljna finansijska analiza realnog preduzeća u Excelu • Holistički pristup analizi • Korišćenje naprednih funkcija u Excelu za analizu ...

> saznaj više

Business case

• Šta je Business case • Costs (odlivi) • Benefits (prilivi) • Pretpostavke (assumptions) • Finansijski model • Diskontovanje • Ocena investicionog projekta • Rizik, osetljivost i sc...

> saznaj više

Finansijsko modelovanje

• Glavni delovi Cash flow izveštaja • Metode za izradu CF izveštaja • Odnos EBITDA i Neto Obrtnih Sredstava (NOS) • Sedam generatora keša • Pravljenje plana otplate kredita • Projekcija...

> saznaj više

Cash flow analiza 2 (napredna)

• Cash flow statement • Cash flow racio brojevi • Cash flow projekcije • EBITDA I NOS • CAPEX i Cash flow •

> saznaj više

Finansijsko modelovanje 2 (napredno)

• Bilans uspeha • Bilans stanja • Cash flow • Finansijsko modelovanje u Excelu • Case: Kreiranje modela u Excelu Grafički prikaz modela •

> saznaj više

Vrednovanje kompanije

• Uvod u vrednovanje kompanije • Tržišni principi vrednovanja • Vrednost kapitala • Vrednost kompanije • DCF analiza •

> saznaj više

Balanced Scorecard (BSC)

• Holistički pristup • Misija, vizija i vrednosti • Formulisanje strategije • Četiri perspektive BSC •

> saznaj više

Beyond budgeting

• Problemi tradicionalnog menadžmenta • Beyond Budgeting • Case-ovi • Kako implementirati Beyond Budgeting? •

> saznaj više

Treasury

• Plaćanje dobavljačima u zemlji • Plaćanje ka inostranstvu • Forward i kupovina deviza • Naplata od kupaca (credit control) • Finansiranje: krediti, lizing, faktoring, pozajmice • Rest...

> saznaj više

Key Performance Indicators (KPI)

• Zašto svaka kompanija treba da ima KPI? • Kreiranje KPI kulture u kompaniji • Strateški i operativni KPI • Razvijanje KPI • Proces definisanja KPI • Kako odlučiti koji su pravi KPI-ev...

> saznaj više

Management by Objectives (MBO)

• Šta je upravljanje pomoću ciljeva (MBO)? • Osnove za utvrđivanje opštih i posebnih ciljeva • SMART i KISS ciljevi • Kaskadiranje ciljeva • Ključni indikatori performansi (KPI) • CMO...

> saznaj više

Finansije za nefinansijere

Na jednostavan način, mi objašnjavamo magiju finansijskih izveštaja i približavamo finansije i komplikovane izraze običnim zaposlenima. Na treningu postoji određen set znanja koji prolazi svaki...

> saznaj više

Finansije za menadžere

• Finansijski izveštaji i njihova praktična upotreba • Predvidećete finansijske posledice poslovnih odluka • Dobićete znanje da efektno komunicirate sa kolegama iz finansija •

> saznaj više

Finansije za prodaju

• Finansijske odluke u prodaji • Sales controlling • Finansijski trougao (profitabilnost, likvidnost, zaduženost) • Praćenje kupaca (DSO) • Praćenje zaliha gotovih proizvoda (DIO) • Kak...

> saznaj više