Akademija za HRM

 

Katalog obuka (PDF)

 

• Regrutacija i selekcija (Recruitment and Selection)

• Tehnike interaktivnog rada sa grupom

• Vrednosti trenera i njegov uticaj na trening

O treningu

Akademija predstavlja osnovu za rad u sektoru ljudskih resursa. Akademija pruža teorijska i praktična znanja oko rada u HR sektoru. Posebna vrednost Akademije su naši gosti, izuzetni praktičari iz HR sveta – direktori HR sektora naših najboljih srpskih kompanija.

Akademija za HRM traje 10 dana i sastoji se od 5 treninga po 2 dana.

Kome je namenjen?

Zaposleni koji treba da prenose znanja drugima, interni treneri, HR menadžeri.

Sadržaj

Nivo 1 – HRM SISTEM

Uvod u HRM

Planiranje ljudskih resursa

Regrutacija i selekcija (Recruitment and Selection)

Trening i razvoj zaposlenih (Training and Development)

Evaluacija zaposlenih (Performance Management)

Kompenzacija i benefiti (Compensation and Benefits)

Nivo 2 – Regrutacija i selekcija (RS)

Uloga zapošljavanja u HRM sektoru

Planiranje ljudskih resursa

Regrutacija

Selekcija

Napuštanje organizacije

Nivo 3 – Trening i razvoj (TD)

Obuka zaposlenih

Razvoj zaposlenih

Mentorski rad sa zaposlenim

Nivo 4 – Ocenjivanje zaposlenih (PM)

Pojam i definisanje ocenjivanja zaposlenih

Vrste performansi

Evaluacija zaposlenih

Povratna informacija

Nivo 5 – Sistem nagrađivanja (CB)

Datumi
Nivo 1 – Human Resources Management

Nivo 2 – Regrutacija i selekcija (RS)

Nivo 3 – Trening i razvoj (TD)

Nivo 4 – Ocenjivanje zaposlenih (PM)

Nivo 5 – Sistem nagrađivanja (CB)

Vreme

Investicija

In-house trening

100% garancija povraćaja novca

Download (PDF)

MCB

KAIZEN™

MAGAZINI

SOFTVER ZA PLANIRANJE I CONTROLLING