Employee Engagement

 

Katalog obuka (PDF)

• Šta je Employee Engagement?

Tehnike podsticanja Employee Engagement-a

• Kako meriti rezultate Employee Enagament-a

O treningu

Kome je namenjen?

Sadržaj

Razumevanje koncepta Employee Engagement-a

Kako to radi?

Tehnike podsticanja Employee Engagement-a

Kako meriti Employee Engagement?

Akciono istraživanje

Datumi

Investicija

In-house trening

100% garancija povraćaja novca

Download (PDF)

Katalozi

Magazini

Softver za planiranje, forecasting i izveštavanje