HR Business Partnering

 

Katalog obuka (PDF)

• Uspešniji rad sa ljudima putem boljeg poznavanja biznisa?

• Ko je HR business partner?

• Koja je njegova uloga?

O treningu

Koristi za vas i vašu organizaciju:

Kome je namenjen?

Sadržaj

Uspešan HR business partner

Uloga HRBP-a

Trening i razvoj

Poznavanje biznisa

Datumi

Investicija

In-house trening

100% garancija povraćaja novca

Download (PDF)

Katalozi

Magazini

Softver za planiranje, forecasting i izveštavanje