Building high performance in organisations

 

Katalog obuka (PDF)

• „Svi kao jedan!“

• Kohezivnost, ne kompetetivnost

• Timska komunikacija

O treningu

Kome je namenjen?

Sadržaj

Suočavanje sa izazovima u timu

Upravljanje promenama

Ostvarivanje merljivih rezultata

Timska komunikacija

Datumi

Investicija

In-house trening

100% garancija povraćaja novca

Download (PDF)

Katalozi

Magazini

Softver za planiranje, forecasting i izveštavanje