Regrutacija i selekcija (Recruitment and Selection)

Katalog obuka 2023 (PDF)

O treningu

Kome je namenjen?

Sadržaj

Uloga zapošljavanja u HRM sektoru

Planiranje ljudskih resursa

Regrutacija

Selekcija

Napuštanje organizacije

Datumi

Investicija

Prijava

Menadžment Centar Beograd

In-house trening

100% garancija povraćaja novca

Download (PDF)

Data Science Expert

Katalozi

Specijalizovani programi

Magazini

Nemački softver za planiranje, forecasting i izveštavanje "Corporate Planning"