Nivo 2 – Napredni trening trenera (TTT2)

 

Katalog obuka (PDF)

 

 

• Upoznavanje sa brojnim tehnikama interaktivnog rada sa grupom

• Razvijanje glasovnog aparata (govor, tonalitet, boja, dikcija)

• Neverbalna komunikacija trenera

O treningu

Kome je namenjen?

Sadržaj

Datumi

Investicija

In-house trening

100% garancija povraćaja novca

Download (PDF)

Katalozi

Magazini

Softver za planiranje, forecasting i izveštavanje