AKADEMIJA IZVEŠTAJA ZA MENADŽERE

Katalog obuka (PDF)

• Kreiranje efektnih izveštaja za menadžere

• Fokus na ključnim porukama i jasnoj vizuelizaciji

• Brzo i lako donošenje odluka

O Akademiji

Cilj Akademije izveštaja za menadžere je da polaznike osposobi da sami kreiraju efektne izveštaje za menadžere. Akademija koristi International Business Communication Standards (IBCS) kod kreiranja izveštaja. IBCS predstavlja međunarodne standarde za izveštaje za menadžere. Fokus je na ključnim porukama i jasnoj vizuelizaciji, što će menadžerima znatno olakšati i ubrzati proces donošenja odluka.

Akademija je namenjena svim profesionalcima koji kreiraju izveštaje za menadžere. Akademija je posebno korisna za top menadžment, kao i sektore finansija i controllinga – controlleri, plan i analiza, reporting, ekonomika, performance management, izveštavanje, reporting, analitika, budžetiranje, sales controlling, CAPEX controlling, fabrički controlleri…

Akademija traje 8 dana i  sastoji od 4 nivoa po 2 dana. Svaki od nivoa se može pojedinačno pohađati.

Kome je namenjen?

Sadržaj

Nivo 1 – Kreiranje izveštaja za menadžere
Šta čini dobar izveštaj za menadžere?
International Business Communication Standards (IBCS)
Koncepcijska pravila
Percepcijska pravila
Semantička pravila
Nivo 2 – Napredni grafikoni u Excelu
Kreiranje grafikona za izveštaje
Navigacija u Excelu
Column grafikon
Bar grafikon
Ostali grafikoni
Nivo 3 – Kreiranje izveštaja u Excelu
Kako izgleda dobar izveštaj za menadžere?
Korišćenje šablona u Excelu
Praktična izrada izveštaja u Excelu
Nivo 4 – Dashboard
Principi prikazivanja podataka
Interaktivne kontrole
Analiza podataka
Spajanje podataka u celinu

Datumi

Nivo 1 – Kreiranje izveštaja za menadžere

Nivo 2 – Napredni grafikoni u Excelu

Nivo 3 – Kreiranje izveštaja u Excelu

Nivo 4 – Dashboard

Investicija

In-house trening

100% garancija povraćaja novca

Download (PDF)

Katalozi

Magazini

Softver za planiranje, forecasting i izveštavanje