Kaizen toolbox

 

• Osnove Lean-a

• Lean Tool Box

• Create flow, Eliminate Waste, Simplify everything

 

 

O treningu

Koristi za vas i vašu organizaciju:

 

Kome je namenjen?

 

Sadržaj

Datumi

 

Prijava

 

Vreme

 

Investicija

 

In-house trening

 

100% garancija povraćaja novca

 

Preuzmi kalendar obuka u PDF formatu.