404 Not Found


nginx

Finansije za menadžere

• Finansijski izveštaji i njihova praktična upotreba • Predvidećete finansijske posledice poslovnih odluka • Dobićete znanje da efektno komunicirate sa kolegama iz finansija •

> saznaj više

Controlling za menadžere

• Ključni delovi controlling sistema • Praktičan pristup • Nemačka filozofija ostvarivanja ciljeva •

> saznaj više

Računovodstvo za menadžere

• Razumećete računovodstvene izveštaje i njihovu praktičnu upotrebu • Predvidećete računovdstvene posledice Vaših poslovnih odluka • Dobićete znanje da efektno komunicirate sa kolegama i...

> saznaj više

Biznis simulacija SOF (Strategija-Operacije-Finansije)

• Holistički pristup (uloga CEO) i razbijanje funkcionalnih silosa • Donošenje odluka u "sigurnoj atmosferi" (simulacija) • Rapidno povećavanje biznis znanja iz strategije, operacija, finansi...

> saznaj više

HSE za menadžere

• Autentično rukovođenje bezbednošću na radu, samosvest i komunikacija • Slušanje i postavljanje pitanja • Određivanje akcije •

> saznaj više

Leadership Coaching

• Ko su lideri? • Da li se lideri rađaju ili stvaraju? • Šta sve jedan menadžer treba da ima da bi bio na vrhu? • Razvoj komunikacionih veština – uverljiv govornik koji animira • Razvo...

> saznaj više

Timski Coaching

• Šta je pravi tim? • Sinergija tima • Strukture ličnosti • Kako napraviti efektivan i efikasan tim koji će dovesti do rezultata koristeći moć koučing procesa? • Kako prepoznati i na v...

> saznaj više