Biznis simulacija SOF (Strategija-Operacije-Finansije)

 

Katalog obuka (PDF)

• Holistički pristup (uloga CEO) i razbijanje funkcionalnih silosa

• Donošenje odluka u “sigurnoj atmosferi” (simulacija)

• Rapidno povećavanje biznis znanja iz strategije, operacija, finansija

O Board Game-u

Cilj simulacije je da polaznici „osete“ ulogu CEO i da sagledaju kompleksnost donošenja odluka kao CEO. Fokus je na donošenju odluka iz:

Simulacija je posebno napravljena u Nemačkoj za potrebe obuke nemačkih top menadžera. Simulacija podseća na Monopol ili Riziko samo bez kockica. U ovoj simulaciji ne pobeđuje sreća i bacanje kockica, već promišljeno strateško razmišljanje i odlučivanje.

Polaznici dobijaju praktična biznis znanja iz tri oblasti: strategije, operacija, finansija

Strategija

Operacije

Finansije

Kompletan flajer možeš preuzeti na ovom linku (PDF).

Datumi

Investicija

In-house trening

100% garancija povraćaja novca

Download (PDF)

Katalozi

Magazini

Softver za planiranje, forecasting i izveštavanje