404 Not Found


nginx

Planiranje vremena

• Određivanja prioriteta • Povećanje produktivnosti • Umanjivanje stresa •

> saznaj više

Vođenje sastanaka

• Planiranje sastanka • Vođenje sastanka • Saveti za uspešan sastanak •

> saznaj više

Stres menadžment

• Razumevanje stresa • Uticaj stresa na produktivnost • Moj vodič kroz stres • Prevladavanje stresa •

> saznaj više

Upravljanje promenama

• Upoznavanje sa vrstama promena u organizaciji • Ključne faze i koraci za implementaciju promena u organizaciji • Kako motivisati ljude za promene? •

> saznaj više

Savremeni menadžer 1

• Ako želite da napravite dobar tim... • ..savetujete ih i motivišete • ...i razmenite iskustva sa menadžerima iz različitih organizacija •

> saznaj više

Savremeni menadžer 2

• Motivacija • Komunikacija • Most poverenja sa sagovornikom • Emocionalna inteligencija (EQ) •

> saznaj više

Timski rad

• Uloge u timu • Rešavanje konflikata u timu • Faze razvoja tima •

> saznaj više

Delegiranje i osnaživanje zaposlenih

• Upoznavanje sa pojmom delegiranja • Delegiranje kao razvojni alat • Ovladavanje tehnikama u procesu delegiranja

> saznaj više

Motivacija zaposlenih

• Upoznavanje sa teorijama motivacije kod zaposlenih • Prepoznavanje različitih motivatora • Osvešćivanje nematerijalnih motiva kao najsnažnijeg uticaja na motivaciju •

> saznaj više

Komunikacione veštine

• Unapređenje odnosa sa drugima • Aktivno slušanje i parafraziranje • Postavljanja pitanja i davanje odgovora na pitanje •

> saznaj više

Davanje povratnih informacija

• Unapredićete proces komunikacije sa drugima • Naučićete kako na pravi način da uputite kritiku • Upoznaćete se sa konstruktivnim feedbackom • Komunikacioni procesi • Tehnike za davanj...

> saznaj više

Process Communication Model (PCM)

• Profil ličnosti • Ključ uspeha • Konflikti (loša komunikacija) i stres • Intervencije kouča •

> saznaj više

Leadership Coaching

• Izgradite vrednosti zbog kojih ćete biti prepoznatljivi • Postanite hrabra osoba, inovativna, osoba od akcije i usmerena na rezultate • Uđite u zonu izazova i naučite da se slobodno krećet...

> saznaj više

Timski Coaching

• Šta je pravi tim? • Sinergija tima • Strukture ličnosti • Kako napraviti efektivan i efikasan tim koji će dovesti do rezultata koristeći moć koučing procesa? • Kako prepoznati i na v...

> saznaj više

Upravljanje konfliktima putem coachinga

• Stres vs. tenzija • Simptomi stresa kod različitih tipova ličnosti • Uzroci stresa • Prepoznavanje okidača stresa • Prepoznavanje nesporazuma i konflikta u ranoj fazi njenog nastajanja...

> saznaj više

Prezentacione veštine

• Priprema za javni nastup • Veštine dobrog prezentera • Kako pobediti tremu? •

> saznaj više