Komunikacione veštine

 

Katalog obuka (PDF)

 

• Unapređenje odnosa sa drugima

• Aktivno slušanje i parafraziranje

• Postavljanja pitanja i davanje odgovora na pitanje

O treningu

Koristi za vas i vašu organizaciju

Kome je namenjen?

Sadržaj

Datumi

Investicija

In-house trening

100% garancija povraćaja novca

Download (PDF)

Katalozi

Magazini

Softver za planiranje, forecasting i izveštavanje