Komunikacione veštine

Katalog obuka 2023 (PDF)

O treningu

Koristi za vas i vašu organizaciju

Kome je namenjen?

Sadržaj

Principi efektivne komunikacije
Tehnike za uspešnu komunikaciju
Neverbalna komunikacija
Povratna informacija

Datumi

Investicija

Prijava

Menadžment Centar Beograd

In-house trening

100% garancija povraćaja novca

Download (PDF)

5.LEAN & KAIZEN kongres

Data Science Expert

Katalozi

Specijalizovani programi

Magazini

Nemački softver za planiranje, forecasting i izveštavanje "Corporate Planning"