Timski Coaching

• Kako koristiti koučing proces za pravilno formiranje timova u zavisnosti od cilja i kako koristiti snage tima da bi postigli uspeh?

• Upoznavanje učesnika sa različitim strukturama ličnosti i kako da ostvare najveću produktivnost koristeći jake strane i singeriju timova

• Stvaranje timskog duha

 

O treningu

Koristiće za vas i vašu organizaciju:

 

Kome je namenjen?

 

Sadržaj

 

Datumi

 

Investicija

 

In-house trening

 

100% garancija povraćaja novca

 

Download (PDF)

MCB

KAIZEN™

MAGAZINI