404 Not Found


nginx

Vođenje ljudi u gembi 2

Sadržaj

Upoznavanje sa Daily kaizen-om

SDCA

Projekat za standardizaciju

Autonomno obezbeđenje kvaliteta

Praćenje rada zaposlenih preko autonomnog obezbeđivanja kvaliteta

Informisanje o mestu nastanka defekta

Smanjivanje škarta preko autonomnog obezbeđivanja kvaliteta

Unapređivanje procesa rada

Datumi

Investicija

Prijava

Menadžment Centar Beograd

In-house trening

100% garancija povraćaja novca

Download (PDF)

TOP 50

Katalog

Specijalizovani programi

Magazini