B2B Business To Business (prodaja pravnim licima).