GMROI Gross Margin Return On Investment

GMROI je jedan od ključnih KPI u maloprodaji. GMROI se dobija kao odnos Gross margine i Zaliha, odnosno Contribution 1/Zalihe.

 

GMROI je, ustvari, ROI samo što je primenjen na maloprodaju tj. na jedan artikal (SKU). Kada vodiš kompaniju, trudiš se da ti ROI (EVA) bude što veći. Kada spustiš to na diviziju, to se onda zove ROCE. Kada ideš još niže na nivo projekta (CAPEX, brend) onda se to zove IRR. Kada se spustiš na najniži nivo, tj. nivo pojedinačnog artikla (SKU) onda se to zove GM-ROI.

 

 GMROI se dobija po formuli:

 GMROI Gross Margin Return On Investment 2

Za više informacija pogledaj i GMROS

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova