Net Debt EBITDA (neto finansijski dug podeljen sa EBITDA)_1_(R)