Net Debt EBITDA (neto finansijski dug podeljen sa EBITDA)_2_(R)