Net Debt EBITDA (neto finansijski dug podeljen sa EBITDA)_4_(R)