Quo vadis (Ansofova matrica)

Izraz Quo vadis znači kuda ideš? Ova matrica je poznata i po imenu Ansofova matrica, po autoru Igoru Ansofu. Matrica pomaže kompaniji da donese ključnu strategijsku odluku:

U kom pravcu želimo da idemo u smislu proizvoda i tržišta?

U ovoj matrici kompanija kombinuje dve ključne stvari: proizvode i tržišta. Matrica tržišta i proizvoda pomaže u potrazi za novim proizvodima i tržištima i integrisanju postojećih kombinacija proizvoda/tržišta. Na osnovu nje se prave profili rizika i potencijali za sinergiju. Postoji i linija rizika gde moramo biti oprezni. Što se dalje udaljavamo od postojećih proizvoda i postojećih tržišta strategija je sve riskantnija. Tržište možemo da definišemo na više različitih načina: kupci, kanali distribucije, načini prodaje, zemlje, regioni…

Quo vadis je jedan od strategijskih alata strategic tools koje controlleri koriste za strateški controlling.

 

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova