Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outlet

RONA Return On Net Assets (NOPAT podeljen sa neto aktivom)

RONA pokazuje koliko je kompanija zaradila na investiran novac.

 RONA Return On Net Assets (NOPAT podeljen sa neto aktivom)

RONA se izražava u procentima na godišnjem nivou. RONA je jedan od načina izražavanja ROI, tj. prinosa na uložene pare. RONA dolazi iz SAD i popularna je u američkim kompanijama. U Evropi se više koristi ROCE.

 RONA Return On Net Assets (NOPAT podeljen sa neto aktivom) 2

Za detaljnije objašnjenje ovog pojma pogledaj ROI.

Buffer this pageShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova