Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outlet

HICHERT®SUCCESS

SUCCESS pravila

• HICHERT®SUCCESS su pravila za kreiranje izveštaja za menadžere • Jasne poruke, standardizacija i svođenje na suštinu • Usklađeni sa International Business Communication Standards •

> saznaj više

IBCS® Standardi

MCB_IBCS_SAY (RECI PORUKU)

• Međunarodni standardi za poslovnu komunikaciju • Bazirani na HICHERT®SUCCESS pravilima • Zasnovani na praktičnom iskustvu •

> saznaj više