3.1 Iskoristi prostor: Bez praznih delova

Najbrži i najlakši oblik gustine informacija sastoji se od boljeg iskorišćenja nepotrebno širokih margina i okvira, praznih ili malo iskorišćenih strana popunjavanjem korisnim podacima koji se odnose na dati kontekst. Tako se informacije bolje i brže prenose primaocu.

 

 

3.1.1 Koristi postojeći prazan prostor

Na izgled strane pretežno utiču faktori interne poslovne komunikacije koji se odnose na dizajn. Stoga se zbog tih informacija žrtvuje dragocen prostor.

 

 

SUCCESS - slajdovi (311)

 

 

 

3.1.2 Koristi handout pametno; nemoj samo da kopiraš slajdove

Handout-i i materijali za predavanje i konferenciju često se sastoje samo od kopija PowerPoint slajdova – obično dve slike na praznoj strani formata A4. Međutim, handout-i su prvenstveno namenjeni čitanju (npr., zainteresovana lica koja nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru). Handout-i su izveštaji i sastoje se prvenstveno od teksta, a u taj tekst su ubačene i ilustracije prikazane tokom prezentacije, slično kao u nekom stručnom članku ili knjizi.

 

 

SUCCESS - slajdovi (312)

 

 

3.1.3 Koristi slobodan prostor za dodatne informacije

Kod dizajniranja tabela, takođe je moguće maksimalno iskoristiti raspoloživ prostor.

 

 

SUCCESS - slajdovi (313)

 

 

Napomena

HICHERT®SUCCESS i IBCS® su zaštićena imena. Izvor: www.hichert.com