1.1 Objasni poruku: Reci ono što treba da se kaže

Pojam poruka obuhvata ono što izveštaji i prezentacije u celini, kao i njihove pojedinačne komponente, treba da saopšte čitaocu. Poruke u ovom smislu mogu da budu u vidu konstatacije, mišljenja ili preporuke.

 

1.1.1 Prvo saopšti poruku a onda je dodatno pojasni

Svaki izveštaj, prezentacija i ilustracija može da se rezimira jednom jasnom porukom. Obično se prvo saopšti ključna poruka pa se onda dodatno pojasni.

SUCCESS - slajdovi (111)

 

 

1.1.2 Reci poruku koja otkriva, objašnjava ili preporučuje

Poruke u izveštajima i prezentacijama mogu da imaju različite karakteristike. Da bi se poruka razumela, mora da se sastoji od potpune rečenice. Poželjno je da to ne bude samo izjava već pre svega objašnjenje, a po mogućnosti i preporuka.

SUCCESS - slajdovi (112)

 

 

1.1.3 Reci na interesantan način, izbegavaj suvoparne poruke

Poruke treba da odgovore na pitanja čitalaca i slušalaca. Suvoparne poruke kao što su: “Naš projekat ima četiri faze” ili “Izvoz iznosi 25 mEUR” dovešće do toga da se izveštaji ne pročitaju, a prezentacije samo “odslušaju”

SUCCESS - slajdovi (113)

 

Napomena

HICHERT®SUCCESS i IBCS® su zaštićena imena. Izvor: www.hichert.com