404 Not Found


nginx

6. SIMPLIFY (izbegavaj komplikacije)

 

Grupa pravila SIMPLIFY obuhvata maksimalno pojednostavljivanje svakog aspekta izabranih oblika vizuelizacije. To podrazumeva izbegavanje, gde god je moguće, svihvizuelnih detalja ko i su samo “prijatni za oko”. Danas, najveća prepreka za realizaciju ovog pravila, potiče od korporativnog dizajna – posebno u većim organizacijama.

Nažalost, ima mnogo “dizajnerskih” koncepata za dizajn izveštaja i prezentacija koji se ne ograničavaju na dizajn naslovne strane i smislene glavne smernice kao npr. za koordinatnu mrežu, fontove i paletu boja. Oni predstavljaju smetnju svojim predimenzioniranim logoom (na baš svakoj strani!), beskorisnim okvirima, pozadinskim slikama i drugom dekoracijom. U donjem tekstu je lista opštih zahteva koji treba da važe za svaki ozbiljan napor u dizajniranju dokumenata za poslovnu komunikaciju.

U okviru pravila ENABLE postoje 4 podržavajuća pravila:

  1. Izbegavaj buku: Informacije umesto dekoracije
  2. Uprosti sadržaj: Manje je više
  3. Minimalizuj ponavljanje: Laserski fokusirane informacije
  4. Izostavi detalje koji smetaju: Skoncentriši se na najbitnije

 

Napomena

HICHERT®SUCCESS i IBCS® su zaštićena imena. Izvor: www.hichert.com