404 Not Found


nginx

2. UNIFY (standardizuj sadržaj)

 

Prilično obimna grupa pravila UNIFY odnosi se na sve aspekte ujednačavanja odnosno standardizacije. Stvari koje znače isto treba da se, gde god je moguće, prikažu na isti način a stvari koje imaju različito značenje treba prikazati različito. Godinama preporučujemo izradu priručnika za notaciju (Notation manual) tako da važna pravila dizajna mogu da se sprovedu na ujednačen način. Da ne bi svaka zainteresovana strana morala da razvija nešto zasebno, postepeno ćemo ovoj predloženoj listi dodavati važne preporuke za dizajn.

U okviru pravila UNIFY  postoje 4 podržavajuća pravila:

  1. Ujednači primenu i objekte: Ujednači grafikone, dijagrame i tabele
  2. Ujednači komponente: Mere, dimenzije i analize
  3. Ujednači elemente: Serije podataka, zaglavlja itd.
  4. Ujednači elemente jezika: Rečenice, reči i slova

 

 

Napomena

HICHERT®SUCCESS i IBCS® su zaštićena imena. Izvor: www.hichert.com