IBCS® Standardi

 

• Međunarodni standardi za poslovnu komunikaciju

• Bazirani na HICHERT®SUCCESS pravilima

• Zasnovani na praktičnom iskustvu

 

 

 

 

 

IBCS® Standardi su praktična pravila za poslovnu komunikaciju.  IBCS® je međunarodno udruženje sa sedištem u Švajcarskoj koje radi na razvoju pravila za poslovnu komunikaciju. Bojan Šćepanović, direktor MCB Menadžment Centra Beograd, je jedan od osnivača  IBCS.

Da bi poslovna komunikacija bila uspešna, IBCS® preporučuje poštovanje tri skupa pravila:

  1. Koncepcijska pravila
  2. Percepcijska pravila
  3. Semantička pravila

 

1.  KONCEPCIJSKA PRAVILA
Koncepcijska pravila pomažu da se sadržaj jasno prenese pomoću odgovarajućeg storyline (“scenarija”).

Ova pravila odgovaraju HICHERT®SUCCESS pravilima SAY i STRUCTURE. Ova pravila se baziraju na radu Barbare Minto kao i na internom znanju velikih konsultantskih kompanija kao što su McKinsey & Company i sl. 

 

1.1 Prenošenje poruka (SAY)
Pojam poruka obuhvata ono što izveštaji i prezentacije, svojim pojedinačnim komponentama i u celini, nameravaju da prenesu čitaocu. Poruke u tom smislu mogu biti činjenice, mišljenja, preporuke, kao i druge slične izjave. Preporuke se mogu izvesti iz deskriptivnih i normativnih konstatacija i njihovih odgovarajućih objašnjenja.

1.2 Organizacija sadržaja (STRUCTURE)
Sadržaj koji se prezentuje treba da sledi logičku strukturu koja čini ubedljivu priču. Odgovarajući elementi treba da budu homogeni, bez preklapanja (razdvojeni ili uzajamno isključivi), i iscrpni u odnosu na sledeći viši hijerarhijski nivo.

 

 

2. PERCEPCIJSKA PRAVILA
Ova pravila pomažu da se sadržaj jasno prenese pomoću odgovarajućeg vizuelnog dizajna.

Ova pravila odgovaraju HICHERT®SUCCESS pravilima EXPRESS, SIMPLIFY, CONDENSE i CHECK. Ova pravila se baziraju na radu autora kao što su William Playfair, Willard Cope Brinton, Gene Zelezny, Edward Tufte i Stephen Few.

 

2.1 Izbor vizualizacija (EXPRESS)
Izaberite one dijagrame i tabele koje što brže prenose željenu poruku kao i osnovne činjenice. Ovo poglavlje obuhvata korišćenje pravilnih vrsta grafikona i tabela, zamenjivanje neodgovarajućih vizualizacija i prikaza, dodavanje poređenja i objašnjavanje uzroka.

2.2 Izbegavanje suvišnih stvari (SIMPLIFY)
Treba izbegavati sve komponente i karakteristike koje su previše komplikovane, suvišne i koje odvraćaju pažnju ili su samo dekorativne.

2.3 Povećanje gustine informacija (CONDENSE)
Ukoliko je to moguće, sve informacije potrebne za razumevanje poruke treba staviti na jednu stranicu. To iziskuje dobro iskorišćavanje prostora i male, ali ipak prepoznatljive, objekte i elemente.

2.4 Garancija vizuelnog integriteta (CHECK)
Informacije treba prezentovati na najtačniji i najrazumljiviji mogući način, izbegavajući neodgovarajuće skaliranje, manipulaciju prikazima i vizuelne elemente koji dovode u zabludu.

 

 

3. SEMANTIČKA PRAVILA
Semantička pravila pomažu da se sadržaj jasno prenese pomoću jedinstvene notacije (IBCS notacija).

Ova pravila odgovaraju HICHERT®SUCCESS pravilima UNIFY. Ova pravila se uglavnom baziraju na radu profesora Hicherta.

 

3.1 Izjednačavanje terminologije
Termini su nevizuelni deo poslovne komunikacije. Jedinstveni termini i skraćenice, kao i jedinstveni formati za brojeve, jedinice mere i datume ubrzavaju razumevanje.

3.2 Izjednačavanje opisa
Opisi su tekstualni elementi koji opisuju vizuelne elemente u izveštajima i prezentacijama i time olakšavaju razumevanje. Sledeći tekst sugeriše jedinstvene strukture i izglede za svaku vrstu opisa.

3.3 Izjednačavanje dimenzija
Podaci u izveštajima i prezentacijama mogu se posmatrati iz raznih perspektiva koje se zovu dimenzije. Na primer, sve mere poslovanja, kao što su prodaja, profit, marža itd. čine dimenziju mere, a svi meseci, kvartali, godine itd. čine dimenziju vremena. Označavanje dimenzija pomoću jedinstvene vizualizacije potpomoći će razumevanje izveštaja i prezentacija.

3.4 Izjednačavanje analiza
Analize se obavljaju radi razumevanja određenih poslovnih situacija, npr. utvrđivanja najvećih varijansi u odnosu na plan ili izračunavanja mesečnog proseka.

3.5 Ujednačavanje indikatora
Indikatori u izveštajima i prezentacijama služe za različite svrhe, npr. za isticanje i skaliranje. Korišćenje indikatora istog izgleda za istu svrhu potpomoći će mnogo brže prepoznavanje situacije.

 

 

2014 IBCS Association. Licensed under Creative Commons BY-SA 4.0 International.