Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outlet

Akademija controllinga

MCB_Akademija controllinga_naslovna

• Sertifikovani program nemačke Controller Akademie • 5 treninga po 3 dana • Sve što je potrebno za profesionalnog controllera •

> saznaj više

Nivo 1 – Controlling sistem

Nivo 1 - Controlling sistem

• Ključni delovi controlling sistema • Praktičan pristup • Nemačka filozofija ostvarivanja ciljeva •

> saznaj više

Nivo 2 – Controlling alati

glavna1

• Upravljačko računovodstvo • CAPEX controlling • Controlling fiksnih troškova • Sales controlling alati • Finansijski controlling • Value based controlling •

> saznaj više

Nivo 3 – Controlling planiranje

glavna

• Osnove controllinga kroz vizuelni prikaz se brzo usvajaju • ...stoga, nakon treninga možete sve primeniti u praksi • ... i postati biznis partner svog menadžera •

> saznaj više

Nivo 4 – Psihologija u controllingu i izveštavanje

nivo 4- naslovna 2

• Veštine "psiho-logike" su danas jako važne u poslovanju • ...zato se sve se završava uz kvalitetan razgovor • ... i prenesenu poruku preko kvalitetnog izveštaja •

> saznaj više

Nivo 5 – Timski rad, analiza problema i prezentacija

naslovna

• Razvijanje veštine rada controllera u timovima • Analiza i prepoznavanje strukture problema • Prezentacija i moderacija •

> saznaj više

Controlling prodajne cene (Price controlling)

1

• Dva pristupa određivanju prodajne cene • Troškovni pristup • Strategije za određivanje prodajne cene (Pricing Strategies) • Strateški alati •

> saznaj više

Analiza varijanse (Variance analysis)

Variance-analysis-analiza-varijansi_2_R

• Dve vrste varijanse • Varijanse kod prodaje • Varijanse kod troškova • Case: Kreiranje EBITDA bridge • Pravljanje izveštaja za varijanse •

> saznaj više

Analiza profitabilnosti (Cost & Profitability)

5_minutes_2_R1

• Samostalno analizirajte profitabilnost kroz više različitih dimenzija (profitabilnost kupaca, brendova, regiona, SKU…) • Konkretnim izveštajima iskažite profitabilnost po željenim kriteri...

> saznaj više

Upravljanje troškovima (Cost controlling)

naslovna

• Suština upravljanja i analize troškova • Sve vrste troškova (fiksni, varijabilni, kontrolabilni… ) • Analiza ponašanja i kretanja troškova • Alokacija troškova na cost centre • S...

> saznaj više

Cena koštanja (Product costing)

MCB_Akademija-controllinga-11-1024x768

• Sistem troškova • Cena koštanja • Cena koštanja kao osnova za donošenje odluka • Određivanje prodajne cene (pricing) •

> saznaj više

Ekonomska opravdanost – CAPEX controlling

CAPEX_naslovna

• Šta je Business case? • Costs (odlivi) • Benefits (prilivi) • Pretpostavke (assumptions) • Finansijski model • Diskontovanje • Ocena investicionog projekta • Rizik, osetljivost i sc...

> saznaj više

Controlling u proizvodnji 1

glavna

• Controlling sistem • Principi kaizena • Cost controlling • Cost management • Gemba controlling • CAPEX • Izveštaji za menadžment •

> saznaj više

Controlling u proizvodnji 2 (napredni)

glavna

• Cost management • Upravljanje zalihama • Visual management • Business case •

> saznaj više

Napredni Excel za controllere

Presentation11 - Copy

• Strateško planiranje • Controlling Dashboard • Customer P&L • Reporting • CAPEX • Sales controlling •

> saznaj više

Controlling za ne-controllere

MCB_Controlling za ne-controllere_naslovna

• Praktičan pristup • Controlling sistem • Uloga controllera • Troškovi • Finansijski controlling •

> saznaj više

Controlling za proizvodnju

Contolling u finansijama

• Praktičan pristup • Controlling sistem • Uloga controllera • Troškovi • Cost centri • Cena koštanja • Finansijski controlling •

> saznaj više

Akademija sales controllinga

Sales-Controlling-4-windows1

• Mesto i značaj Sales controllinga • Tri dimenzije (Strategija-Operacije-Finansije) • Alati i tehnike za strateško planiranje u prodaji •

> saznaj više

HR controlling i KPI u HR sektoru

glavna

• Controlling u HR je više od praćenja troškova zaposlenih • HR controlling ima funkciju HR menadžmenta • HR controlling pruža temelj za izgradnju strategije kompanije •

> saznaj više