Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outlet

Akademija za trening trenera

HH

• Nivo 1: Osnovni • Nivo 2: Napredni • Nivo 3: Moderacija • Nivo 4: Teške grupe •

> saznaj više

Nivo 1 – Osnovni

glavna

• Postavljanje ciljeva treninga • Korišćenje flip chart table • Vizualizacija • Vizualno izražavanje putem slika • Storytelling - jednostavno (anegdote) • Dokumentovanje treninga kroz m...

> saznaj više

Nivo 2 – Napredni

glavna

• Tehnike interaktivnog rada sa grupom • Glasovni aparat (govor, disanje, dikcija) • Govor tela (neverbalna komunikacija) • Power Point • Publika • Korišćenje AV sredstava • Aktivn...

> saznaj više

Nivo 3 – Moderacija

glavna

• Iskustveno učenje na treningu • Uključivanje neaktivnih učesnika • „Nezgodni” učesnici (nemotivisani, nesaradljivi, pasivni,..) • Upravljanje sopstvenim resursnim stanjem • Upravlj...

> saznaj više

Nivo 4 – Proaktivne grupe

glavna

• Vrednosti trenera i njegov uticaj na trening • Samoprocena ličnih trenerskih kompetencija • Fleksibilnost trenera i ataptacija treninga "u hodu" • Tolerancija na tenziju u grupi • Prevazi...

> saznaj više

Akademija za HRM

GG

• HRM sistem • Proces 1: Regrutacija i selekcija (RS) • Proces 2: Trening i razvoj (TD) • Proces 3: Ocenjivanje zaposlenih (PM) • Proces 4: Sistem nagrađivanja (CB) •

> saznaj više

Nivo 1: Human Resources Management

glavna

• Trening predstavlja osnov i bazu za rad u sektoru ljudskih resursa • Pruža teorijska znanja iz svih procesa u HR sektoru • Kroz vežbe i primere tu teoriju prevodimo u primenu •

> saznaj više

Nivo 2: Regrutacija i selekcija (RS)

glavna

• Koja je uloga zapošljavanja u HRM sektoru? • Planiranje ljudskih resursa • Regrutacija i selekcija kandidata • Napuštanje organizacije • Simulacija intervjua sa kandidatima kroz razvijan...

> saznaj više

Nivo 3: Trening i razvoj (TD)

glavna

• Upoznavanje sa procesom treninga i razvoja u sektoru ljudskih resursa • Planiranje procesa treninga i razvoja zaposlenih • Mentorisanje zaposlenih u cilju razvoja •

> saznaj više

Nivo 4: Ocenjivanje zaposlenih (PM)

glavna

• Upoznavanje sa procesom evaluacije zaposlenih u sektoru ljudskih resursa • Ko su ocenjivači, od čega se sastoji ciklus ocenjivanja, koje su metode i alati za ocenjivanje? • Povratna informac...

> saznaj više

Nivo 5: Sistem nagrađivanja (CB)

glavna

• Sistem zarada • Interna pravednost: određivanje osnovnih plata • Eksterna konkurentnost: definisanje nivoa osnovnih plata • Balansiranje interne i eksterne konkurentnosti • Upravaljenje...

> saznaj više

Zadovoljstvo zaposlenih (Employee Satisfaction)

glavna

Šta je Employee Satisfaction (ES)? • Faktori koji utiču na ES • Posledice (ne)zadovoljstva poslom • Tehnike i oblasti ES • Indikatori ES • Izrada izveštaja i saopštavanje rezultata...

> saznaj više

HR controlling i KPI za HR

glavna

• Controlling u HR je više od praćenja troškova zaposlenih • HR controlling ima funkciju HR menadžmenta • HR controlling pruža temelj za izgradnju strategije kompanije •

> saznaj više

Finansije za HR

KK

• Controlling u HR je više od praćenja troškova zaposlenih • HR controlling ima funkciju HR menadžmenta • HR controlling pruža temelj za izgradnju strategije kompanije •

> saznaj više

Napredni Excel za HR menadžere

glavna

• Napredne tehnike u Excelu sa praktičnim primerima iz HR-a • Trening ubrzava rad polaznika i do 10 puta • Intezivna obuka 2 dana •

> saznaj više

Kreiranje izveštaja za HR menadžere

AAA

• Izveštaj treba da prenese jasnu poruku kupcu (menadžeru) • Istaknuta jasna pravila koja pokazuju kako izgleda dobar izveštaj • Primeri iz različitih HR biznisa u Srbiji i inostranstvu •

> saznaj više