Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outletAkademija za HRM

 

• Regrutacija i selekcija (Recruitment and Selection)

• Tehnike interaktivnog rada sa grupom

• Vrednosti trenera i njegov uticaj na trening

 

 

 

O treningu

Akademija predstavlja osnovu za rad u sektoru ljudskih resursa. Akademija pruža teorijska i praktična znanja oko rada u HR sektoru. Posebna vrednost Akademije su naši gosti, izuzetni praktičari iz HR sveta – direktori HR sektora naših najboljih srpskih kompanija.

Akademija za HRM traje 10 dana i sastoji se od 5 treninga po 2 dana.

 

Kome je namenjen?

Zaposleni koji treba da prenose znanja drugima, interni treneri, HR menadžeri.

 

Sadržaj

 

HRM sistem

Uvod u HRM

Planiranje ljudskih resursa

Regrutacija i selekcija (Recruitment and Selection)

Trening i razvoj zaposlenih (Training and Development)

Evaluacija zaposlenih (Performance Management)

Kompenzacija i benefiti (Compensation and Benefits)

 

Proces 1: Regrutacija i selekcija (RS)

Uloga zapošljavanja u HRM sektoru

Planiranje ljudskih resursa

Regrutacija

Selekcija

Napuštanje organizacije

 

Proces 2: Trening i razvoj (TD)

Obuka zaposlenih

Razvoj zaposlenih

Mentorski rad sa zaposlenim

 

Proces 3: Ocenjivanje zaposlenih (PM)

Pojam i definisanje ocenjivanja zaposlenih

Vrste performansi

Evaluacija zaposlenih

Povratna informacija

 

Proces 4: Sistem nagrađivanja (CB)

 

 

Datumi
HRM sistem

Proces 1: Regrutacija i selekcija (RS)

Proces 2: Trening i razvoj (TD)

Proces 3: Ocenjivanje zaposlenih (PM)

Proces 4: Sistem nagrađivanja (CB)

 

Prijava

 

Vreme

 

Investicija

 

In-house trening

 

100% garancija povraćaja novca

 

Download (PDF)

MCB

KAIZEN™

MAGAZINI

Buffer this pageShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page