Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outlet
Timski Coaching

 

• Kako koristiti koučing proces za pravilno formiranje timova u zavisnosti od cilja i kako koristiti snage tima da bi postigli uspeh?

• Upoznavanje učesnika sa različitim strukturama ličnosti i kako da ostvare najveću produktivnost koristeći jake strane i singeriju timova

• Stvaranje timskog duha

 

 

O treningu

Koristiće za vas i vašu organizaciju:

 

Kome je namenjen?

 

Sadržaj

 

Datumi

 

Prijava

 

Vreme

 

Investicija

 

In-house trening

 

100% garancija povraćaja novca

 

 

Download (PDF)

MCB

KAIZEN™

MAGAZINI

Buffer this pageShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page