Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outlet

Komunikacione veštine

MCB_Komunikacione veštine_naslovna

• Unapređenje odnosa sa drugima • Aktivno slušanje i parafraziranje • Postavljanja pitanja i davanje odgovora na pitanje •

> saznaj više

Prezentacione veštine

naslovna_prezentacione-veštine

• Priprema za javni nastup • Veštine dobrog prezentera • Kako pobediti tremu? •

> saznaj više

Savremeni menadžer 1

MCB_savremeni menadžer

• Ako želite da napravite dobar tim... • ..savetujete ih i motivišete • ...i razmenite iskustva sa menadžerima iz različitih organizacija •

> saznaj više

Savremeni menadžer 2

MCB_savremeni menadžer

• Ako želite da napravite dobar tim... • ..savetujete ih i motivišete • ...i razmenite iskustva sa menadžerima iz različitih organizacija •

> saznaj više

Upravljanje vremenom

MCB_Upravljanje vremenom_naslovna

• Određivanja prioriteta • Povećanje produktivnosti • Umanjivanje stresa •

> saznaj više

Timski rad

MCB_Timski rad_trening_naslovna

• Uloge u timu • Rešavanje konflikata u timu • Faze razvoja tima •

> saznaj više

Upravljanje stresom i konfliktima

glavna

• Razumevanje stresa • Uticaj stresa na produktivnost • Moj vodič kroz stres • Prevladavanje stresa •

> saznaj više

Vođenje sastanaka

MCB_Vođenje sastanaka

• Planiranje sastanka • Vođenje sastanka • Saveti za uspešan sastanak •

> saznaj više

Feedback

glavna

• Unapredićete proces komunikacije sa drugima • Naučićete kako na pravi način da uputite kritiku • Upoznaćete se sa konstruktivnim feedbackom • Komunikacioni procesi • Tehnike za davanj...

> saznaj više

Process Communication Model (PCM)

naslovna

• Profil ličnosti • Ključ uspeha • Konflikti (loša komunikacija) i stres • Intervencije kouča •

> saznaj više

HSE za menadžere

naslovna

• Autentično rukovođenje bezbednošću na radu, samosvest i komunikacija • Slušanje i postavljanje pitanja • Određivanje akcije •

> saznaj više

Leadership Coaching

naslovna

• Izgradite vrednosti zbog kojih ćete biti prepoznatljivi • Postanite hrabra osoba, inovativna, osoba od akcije i usmerena na rezultate • Uđite u zonu izazova i naučite da se slobodno krećet...

> saznaj više

Timski Coaching

naslovna

• Šta je pravi tim? • Sinergija tima • Strukture ličnosti • Kako napraviti efektivan i efikasan tim koji će dovesti do rezultata koristeći moć koučing procesa? • Kako prepoznati i na v...

> saznaj više

Upravljanje konfliktima putem coachinga

naslovna

• Stres vs. tenzija • Simptomi stresa kod različitih tipova ličnosti • Uzroci stresa • Prepoznavanje okidača stresa • Prepoznavanje nesporazuma i konflikta u ranoj fazi njenog nastajanja...

> saznaj više