Komunikacione veštine

MCB_Komunikacione veštine_naslovna

• Unapređenje odnosa sa drugima • Aktivno slušanje i parafraziranje • Postavljanja pitanja i davanje odgovora na pitanje •

> saznaj više

Upravljanje vremenom

MCB_Upravljanje vremenom_naslovna

• Određivanja prioriteta • Povećanje produktivnosti • Umanjivanje stresa •

> saznaj više

Timski rad

MCB_Timski rad_trening_naslovna

• Uloge u timu • Rešavanje konflikata u timu • Faze razvoja tima •

> saznaj više

Vođenje sastanaka

MCB_Vođenje sastanaka

• Planiranje sastanka • Vođenje sastanka • Saveti za uspešan sastanak •

> saznaj više

Savremeni menadžer

MCB_savremeni menadžer

• Ako želite da napravite dobar tim... • ..savetujete ih i motivišete • ...i razmenite iskustva sa menadžerima iz različitih organizacija •

> saznaj više

Feedback

MCB_Komunikacione veštine_naslovna

• Unapređenje odnosa sa drugima • Aktivno slušanje i parafraziranje • Postavljanja pitanja i davanje odgovora na pitanje •

> saznaj više