Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outlet

Planiranje vremena

MCB_Upravljanje vremenom_naslovna

• Određivanja prioriteta • Povećanje produktivnosti • Umanjivanje stresa •

> saznaj više

Vođenje sastanaka

MCB_Vođenje sastanaka

• Planiranje sastanka • Vođenje sastanka • Saveti za uspešan sastanak •

> saznaj više

Stres menadžment

glavna

• Razumevanje stresa • Uticaj stresa na produktivnost • Moj vodič kroz stres • Prevladavanje stresa •

> saznaj više

Upravljanje promenama

promene

• Upoznavanje sa vrstama promena u organizaciji • Ključne faze i koraci za implementaciju promena u organizaciji • Kako motivisati ljude za promene? •

> saznaj više

Savremeni menadžer 1

MCB_savremeni menadžer

• Ako želite da napravite dobar tim... • ..savetujete ih i motivišete • ...i razmenite iskustva sa menadžerima iz različitih organizacija •

> saznaj više

Savremeni menadžer 2

11111222222

• Motivacija • Komunikacija • Most poverenja sa sagovornikom • Emocionalna inteligencija (EQ) •

> saznaj više

Timski rad

MCB_Timski rad_trening_naslovna

• Uloge u timu • Rešavanje konflikata u timu • Faze razvoja tima •

> saznaj više

Delegiranje i osnaživanje zaposlenih

4515_5.HRM klub

• Upoznavanje sa pojmom delegiranja • Delegiranje kao razvojni alat • Ovladavanje tehnikama u procesu delegiranja

> saznaj više

Motivacija zaposlenih

2

• Upoznavanje sa teorijama motivacije kod zaposlenih • Prepoznavanje različitih motivatora • Osvešćivanje nematerijalnih motiva kao najsnažnijeg uticaja na motivaciju •

> saznaj više

Komunikacione veštine

MCB_Komunikacione veštine_naslovna

• Unapređenje odnosa sa drugima • Aktivno slušanje i parafraziranje • Postavljanja pitanja i davanje odgovora na pitanje •

> saznaj više

Davanje povratnih informacija (Feedback)

glavna

• Unapredićete proces komunikacije sa drugima • Naučićete kako na pravi način da uputite kritiku • Upoznaćete se sa konstruktivnim feedbackom • Komunikacioni procesi • Tehnike za davanj...

> saznaj više

Process Communication Model (PCM)

naslovna

• Profil ličnosti • Ključ uspeha • Konflikti (loša komunikacija) i stres • Intervencije kouča •

> saznaj više

Leadership Coaching

naslovna

• Izgradite vrednosti zbog kojih ćete biti prepoznatljivi • Postanite hrabra osoba, inovativna, osoba od akcije i usmerena na rezultate • Uđite u zonu izazova i naučite da se slobodno krećet...

> saznaj više

Timski Coaching

naslovna

• Šta je pravi tim? • Sinergija tima • Strukture ličnosti • Kako napraviti efektivan i efikasan tim koji će dovesti do rezultata koristeći moć koučing procesa? • Kako prepoznati i na v...

> saznaj više

Upravljanje konfliktima putem coachinga

naslovna

• Stres vs. tenzija • Simptomi stresa kod različitih tipova ličnosti • Uzroci stresa • Prepoznavanje okidača stresa • Prepoznavanje nesporazuma i konflikta u ranoj fazi njenog nastajanja...

> saznaj više

Prezentacione veštine

3

• Priprema za javni nastup • Veštine dobrog prezentera • Kako pobediti tremu? •

> saznaj više